Cao Xuân Năng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu

[edit]

Cao Xuân Năng


1951 –
Engineer
( Stuttgart Germany )

Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Ngô Thị Kim Dung

Cao Xuân Đức
Cao Xuân Kim Thảo

Học trung học Chu Văn An, đỗ Tú Tài năm 1969.

Du học tại Tây Đức, tốt nghiệp kỹ sư năm 1977 tại Đại học chuyên môn Esslingen.

Cựu tuyển thủ của hội banh sinh viên Đại Học Tây Đức.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Năng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français