Cao Xuân Quỳnh Châu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu

[edit]

Cao Xuân Quỳnh Châu

1948 – ?1975

( Việt Nam )

Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Con gái thứ nhì của ông Cao Xuân Ðằng. Trong cuộc di tản cộng sản khoảng năm 1950-1951, Quỳnh Châu còn bé không theo được cha mẹ mình vào Huế, ở lại với bà nội. Hai bà cháu không nơi nương tựa, sống lầm than trong nhiều năm. Nghe bà con kể lại thì Quỳnh Châu mất trong khi đi thanh niên xung phong.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Quỳnh Châu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français