Trần Ngọc Vĩnh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy
Cao Xuân Ái Châu   –   Nguyễn Văn Hưng

Trần Ngọc Vĩnh


1971 –
Bác Sĩ Nha Khoa
( San Diego, California )

Nguyễn Cao Bội Trân

Sinh trưởng tại Việt Nam. Tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế năm 1992 tại Đại Học Kinh Tế - Sài Gòn. Qua Mỹ năm 1993 và tốt nghiệp Cử Nhân Sinh Hóa năm 1998 tại University of California San Diego (UCSD). Sau đó tốt nghiệp Bác Sĩ Nha Khoa tại University of Southern California (USC) năm 2002. Kết hôn năm 2003 và hành nghề với nhau tại San Diego.

[edit]

?Bạn có thông tin về Trần Ngọc Vĩnh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français