Nguyễn Cao Bội Trân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy
Cao Xuân Ái Châu   –   Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Cao Hùng
Nguyễn Cao Hiệp
Nguyễn Cao Huân
Nguyễn Cao Huy
Nguyễn Cao Nam Trân

[edit]

Nguyễn Cao Bội Trân


1976 –
Bác sĩ Nha Khoa
( San Diego, California )

Trần Ngọc Vĩnh

Con út của Cao Xuân Ái Châu.

Định cư ở Mỹ năm 1991.

Tốt nghiệp bằng Cử Nhân Sinh Vật năm 1998 tại University of California Riverside (UCR)

Tốt nghiệp bằng Bác Sĩ Nha Khoa tại University of Southern California (USC) năm 2002.

Kết hôn cùng Trần Ngọc Vĩnh năm 2003.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Cao Bội Trân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français