Cao Xuân Ái Châu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

[edit]

Cao Xuân Ái Châu


1946 – 2021
Pharmacist
( CA USA )

Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Cao Hùng
Nguyễn Cao Hiệp
Nguyễn Cao Huân
Nguyễn Cao Huy
Nguyễn Cao Nam Trân
Nguyễn Cao Bội Trân
Nguyễn Bửu Tùng

Con gái trưởng của ông bà Cao Xuân Đằng. Sinh tại Thanh Hóa, lúc năm tuổi đi bộ với cha từ Bắc vào Nam.

Học trung học Nguyễn Bá Tòng, đỗ tú tài năm 1967, học Đại Học Dược Khoa, ra trường Dược năm 1971. Chồng là bác sĩ Nguyễn văn Hưng.

Sau khi chồng đi tỵ nạn tại Mỹ năm 1978, bà ở lại Việt Nam, một tay nuôi sáu con cho đến năm 1991 qua Mỹ đoàn tụ gia đình.

Năm 1993 lập gia đình với ông Nguyễn Bửu Tùng, cư ngụ tại Anaheim California US.

Bà Cao xuân Ái Châu qua đời ngày 05 tháng 01 năm 2021 tại Los Angeles.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Ái Châu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français