Nguyễn Thị Ngọc Nhụy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Nguyễn Thị Ngọc Nhụy


1923 – 1997

Cao Xuân Đằng


Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Con cụ Thượng Thơ Nguyễn Hy và cụ bà Lê Thị Tú Oanh.

Sau khi chồng mất năm 1980, bà ở lại Việt Nam đến năm 1986 thì sang Úc đoàn tụ với hai con là Cao Xuân Ái Minh và Cao Xuân Kiên.

Bà mất tháng 11 năm 1997 tại Sydney, Úc Châu.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Thị Ngọc Nhụy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français