Bùi Văn Hường - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Bùi Văn Hường


1920 – 1988
Giáo viên
( Việt Nam )

Cao Thị Phú


Bùi Cao Chính
Bùi Văn Tú
Bùi Văn Chương
Bùi Văn Tứ
Bùi Thị Đào

Năm 1940 ông đậu Tú tài và được bổ nhiệm làm giáo viên.

Trong kháng chiến ông tham gia công tác thanh niên cứu quốc.

Từ 1954 ông giáo viên trung học tại thàh phố Vinh Nghệ An.

Ông là một người đam mê nghiên cứu và có một tình yêu lớn đối với sinh vật, môi trường và ông đã truyền tình yêu đó cho học sinh trong suốt cuộc đời giáo viên của mình. Một con người yêu thiên nhiên , yêu quê hương của mình mà không thể đi xa được.

Trong chiến tranh 1964 ông phụ trách phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường Trung học Thành phố Vinh.

Sau khi bà Cao Thị Phú mất, từ năm 1968 đến năm 1973 ông kết bạn già với bà Nguyễn Thị Xoan (bà mẹ Việt Nam Anh Hùng).

Ông mất 1988 tại thành phố Vinh Nghệ An.

[edit]

?Bạn có thông tin về Bùi Văn Hường?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français