Lữ Thị Loan - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Lữ Thị Loan

1916 – 1986

( Việt Nam )

Cao Xuân Do


Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Cụ sinh năm Bính thìn 1916,con cụ Lữ văn Di,nghiệp chủ và bà Nguyễn thị Ruộng,quán làng Long thuận,tỉnh Trà vinh.

[edit]

?Bạn có thông tin về Lữ Thị Loan?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français