Đặng Thanh Mai - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài
Cao Xuân Đôn   –   Cao Thị Thanh
Cao Thị Xuân Lam   –   Đặng Thọ Cẩn

[edit]

Đặng Thanh Mai

1963 –
Kỹ sư
( HN VN )

Đặng Thọ Dũng

Phạm Như Ngoạn

Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà

Kỹ sư Viện Chăn nuôi Thụy Phương HN

[edit]

?Bạn có thông tin về Đặng Thanh Mai?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français