Nguyễn Khánh Toàn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Khánh Toàn

– 1955

( Việt Nam )

Cao Thị Minh


Nguyễn Thị Lâm
Nguyễn Khánh Thuần
Nguyễn Khánh Luyện
Nguyễn Thị Oanh

Người quán làng Sơn Mỹm huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tham gia phong trào Đông Du hoạt động cách mạng. Sau đó sang Lào và vào miền Nam.

Ông có làm nhiều bài thơ hay.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Khánh Toàn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français