Chu Mạnh Khôi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Chu Mạnh Khôi

1902 – 1970
Hàn Lâm viện Thị độc học sĩ
( Việt Nam )

Cao Thị Khiết


Chu Thị Tuyết Mai
Chu Thị Bích Hải
Chu Thị Biền
Chu Bồi Đức
Chu Thế Cường
Chu Thị Minh Thu

- Cụ sinh năm Nhâm dần 1902,là con cụ Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, Án sát tỉnh Hưng Yên và bà Nguyễn thị Chiều, quán xã Phú thị, huyện Đông an,tỉnh Hưng yên.

- Cụ học chữ Nho được mấy năm rồi quay sang học chữ Pháp ở Lycee du protectorat Hà nội,đến năm thứ 3( Enseiqnement primaire superieur ) được ban hàm Hàn Lâm viện Thị độc học sỹ.

Di cư vào Saigon năm 1955.

- Cụ mất ngày 23-12 năm Kỷ dậu (30-01-1970)tại quận 10,Saigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về Chu Mạnh Khôi?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français