Cao Thị Khiết - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng

[edit]

Cao Thị Khiết

1904 – 1971

( Việt Nam )

Cao Thị Tường

Chu Mạnh Khôi

Chu Thị Tuyết Mai
Chu Thị Bích Hải
Chu Thị Biền
Chu Bồi Đức
Chu Thế Cường
Chu Thị Minh Thu

- Sinh năm Giap thìn 1904 tại Thịnh Mỹ. Mất ngày 06-11 năm Tân hợi(23-12-1971) tại khu phố Lý thái Tổ,Saigon.

- Lập gia đình năm Tân dậu 1921 với cụ Chu mạnh Khôi,có 6 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Khiết?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français