Từ Cao Phan - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Thị Giảng   –   Từ Bộ Chỉ

Từ Bộ Chương
Từ Bộ Cam
Từ Cao Lan

[edit]

Từ Cao Phan

1928 – 2011
Bác sỹ
( Việt Nam )

Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Sinh năm 1928 tại Phú Yên.

Sau 1954 ở lại miền Bắc cùng mẹ và các anh em khác.

Bác sỹ giám đốc bệnh viện Vân-môn tỉnh Thái-bình.

Sau khi nghỉ hưu năm 1993, chuyển về sống tại Hà-nội.

Mất năm 2011 tại Hà-nội

[edit]

?Bạn có thông tin về Từ Cao Phan?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français