Từ Bộ Cam - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Thị Giảng   –   Từ Bộ Chỉ

Từ Bộ Chương

[edit]

Từ Bộ Cam

1924 – 2000
Đại Úy

Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại úy chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện không quân - Nha Trang - quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông qua đời năm 2000 tại Hoa Kỳ.

Tấm hình trên chụp 15 khóa sinh sau khi mãn khóa bay (được thả solo). Trong số này có 4 khóa sinh trước đó đã tốt nghiệp Khóa 3 Võ Bị Liên Quân Đà Lạt mặc lễ phục sĩ quan màu trắng, gồm (từ trái) Thiếu úy Từ Bộ Cam, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Oánh, Thiếu úy Nguyễn Thế Anh; và Thiếu úy Võ Dinh (đứng mép bên phải). Người mặc quần áo dân sự đứng giữa là Ông Phó Tỉnh Trưởng Nha Trang, phía sau ông là NT Phạm Long Sửu (Thủ khoa của khóa).

[edit]

?Bạn có thông tin về Từ Bộ Cam?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français