Từ Bộ Chỉ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Từ Bộ Chỉ

1897 – 1973
Tham tá
( Việt Nam )

Cao Thị Giảng


Từ Bộ Chương
Từ Bộ Cam
Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Cụ sinh năm Đinh dậu 1897, con cụ Từ Thiệp, Phó bảng, Thượng thư hưu trí, và bà Đặng Thị Nghị, quán xã Khê hồi, huyện Thượng phúc, tỉnh Hà đông.

Cụ Từ bộ Chỉ đỗ Tham tá. Làm việc cho các Tòa hành chánh Đà Nẵng, Phú yên.

Cụ hưu trí năm 1945, cư ngụ tại làng Thịnh mỹ năm 1946.

Di cư vào Saigon năm 1952. Mở phòng cố vấn luật tại Tuy hòa.

Cụ mất ngày 06-05 năm Qúy sửu (06-06-1973) tại nhà riêng đường Trương minh Giảng,Saigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về Từ Bộ Chỉ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français