Đoàn Đình Chi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đoàn Đình Chi

1894 – 1965
Bố chánh Thái Bình
( Việt Nam )

Cao Thị Trân


Đoàn Đình Hoè

Con Thượng thư bộ Công, Đoàn Đình Nhàn và bà Vũ thị Trị, quán làng Đào lạng, phủ Vĩnh ninh, tỉnh Hải dương.

Sinh ngày 12-02 năm Gíap ngọ(18-03-1894) tại Hải Dương.

Mất ngày 18-09 năm Ất tỵ (12-10-1965) tại khu phố Hòa hưng, quận 3, Saigon.

Cụ đỗ Cử nhân trường Thừa thiên khoa Ất mão 1915. Làm quan giữ các chức vụ Tri huyện Bình khê, Tri phủ Quảng ninh, Thương tá tỉnh Thanh hóa tại Trung kỳ.Thuyên chuyển ra Bắc kỳ và giữ những chức vụ Tri phủ Ứng hòa, Tri phủ Từ sơn, Thương tá tỉnh Hưng yên, Bố chánh tỉnh Thái Bình.

Hưu trí năm 1944,về quê quán tại Ninh giang. Di cư vào Saigon năm 1954.

Có hai người con nuôi là Đoàn Đình Hòe và Đoàn Thị Toàn (tức Cao thị Toàn Cơ con cụ Cao xuân Tảo )

[edit]

?Bạn có thông tin về Đoàn Đình Chi?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français