Trần Khánh Vân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Trần Khánh Vân

1892 – 1954
Tập ấm hàn lâm viện
( Việt Nam )

Cao Thị Viện


Trần Thị Ân
Trần Thị Huệ
Trần Thị Diễm Anh
Trần Khánh Hồng

- Cụ sinh năm Nhâm thìn 1892 tại Can lộc,tỉnh Hà tĩnh.

- Là con cụ Cử nhân Trần khánh Dõng,Tham biện nội các,Hồng lô tự khanh và bà Thái thị Năm,quán làng ngoại Can lộc,huyện Can lộc,tỉnh Hà tĩnh.

- Cụ Trần Khánh Vân làm tập ấm Hàn Lâm Viện.

- Cụ mất ngày 25-10 năm Giáp ngọ 1954 tại Can Lộc.

[edit]

?Bạn có thông tin về Trần Khánh Vân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français