Đinh Thị Thanh Phương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Thị Nhu   –   Đinh Nho Kham

Đinh Thị Cẩm Hà
Đinh Nho Linh
Đinh Thị Mỹ Diệu

[edit]

Đinh Thị Thanh Phương

1933 –
Y sĩ
( Hà Nội )

Thạch Xuân Lộc

Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Mỹ
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Hương
Thạch Xuân Sơn
Thạch Xuân Hùng
Thạch Thị Dung

Tên khác là Đinh Thị Bính

[edit]

?Bạn có thông tin về Đinh Thị Thanh Phương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français