Đinh Nho Kham - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đinh Nho Kham

– 1934
Tú tài
( Việt Nam )

Cao Thị Nhu


Đinh Thị Cẩm Hà
Đinh Nho Linh
Đinh Thị Mỹ Diệu
Đinh Thị Thanh Phương

- Con cụ Đinh Nho Quang, Cử nhân làm quan đến chức Tuần phủ Hà tĩnh, quán làng Gôi mỹ,huyện Hương sơn,tỉnh Hà tĩnh.

- Mất ngày 21-09 năm Canh tuất (27-11-1934).

- Cụ Đinh nho Kham đỗ Tú tài.

[edit]

?Bạn có thông tin về Đinh Nho Kham?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français