Nguyễn Thị Bích Đương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu
Cao Thị Văn Dao   –   Nguyễn Lương

Nguyễn Thị Cẩn Giu
Nguyễn Thị Trân Châu
Nguyễn Thị Quỳnh Cư
Nguyễn Thị Thoại Ngọc
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Khánh Anh

[edit]

Nguyễn Thị Bích Đương


1953 –
Giáo sư âm nhạc
( Đức (Germany) )

Nguyễn Thị Diêu Hoàng
Nguyễn Khánh Hồng
Nguyễn Khánh Kinh
Nguyễn Khánh Tố
Nguyễn Khánh Phan

Ngô Nguyên Tường

Ngô Nguyên Bình
Ngô Như Khuê

Con gái thứ sáu của ông bà Nguyễn Lương.

Học âm nhạc (Piano), tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài gòn năm 1970, du học Tây Đức 1971, ra trường đại học âm nhạc FrankFurt (Tây Đức) năm 1975.

Lấy chồng là ông Ngô Nguyên Tường năm 1976. Có hai con.

Hiện đang ở tại Stuttgart - Germany.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Thị Bích Đương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français