Cao Thị Văn Dao - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh

[edit]

Cao Thị Văn Dao


1924 – 2022

( New York, USA )

Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Nguyễn Lương

Nguyễn Thị Cẩn Giu
Nguyễn Thị Trân Châu
Nguyễn Thị Quỳnh Cư
Nguyễn Thị Thoại Ngọc
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Khánh Anh
Nguyễn Thị Bích Đương
Nguyễn Thị Diêu Hoàng
Nguyễn Khánh Hồng
Nguyễn Khánh Kinh
Nguyễn Khánh Tố
Nguyễn Khánh Phan

Sinh Năm 1924 tại Quảng Trị.

Năm 1942 lấy chồng là ông Nguyễn Lương, con của cụ Thượng Thơ Nguyễn Hy. Theo chồng ra Huế.

Qua Mỹ năm 1992, sống cùng đại gia đình tại New York.

Bà Cao Thị Văn Dao mất ngày ngày 01 tháng 07 năm 2022 nhằm ngày 03 tháng 06 năm Nhâm Dần.

An táng tại Mỹ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Văn Dao?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français