Cao Xuân Dương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ

[edit]

Cao Xuân Dương

1921 – 2017
Giáo Sư Trung Học - Kinh Doanh
( Saigòn )

Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Lê Mộng Liên

Cao Xuân Hiểu
Cao Xuân Tố Hinh
Cao Xuân Duy
Cao Xuân Tố Quyên
Cao Xuân Mộng Ngọc

Cũng như các anh em con ông Cao Xuân Tảo, ông Dương tham gia đoàn thanh niên Giải Phóng Quân năm 1945.

Từ năm 1952 đến năm 1963 dạy học tại nhiều trường trung học tại Sài gòn.

Tham gia và làm Tổng Thư Ký Chi Hội Thanh Niên Thế Giới VN. Về hưu làm kinh doanh, xuất nhập cảng.

Lấy vợ là bà Lê Mộng Liên, năm 1963. Có năm con.

Ông Cao Xuân Dương từ trần ngày 24/12/17 tại Sài Gòn hưởng thọ 97 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Dương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français