Nguyễn Văn Phú - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu
Cao Thị Tú Oanh   –   Nguyễn Hữu Tuân

Nguyễn Văn Phú

1939 –
Công chức hưu trí
( Bình Dương - Việt Nam )

Nguyễn Thị Minh Tâm


Nguyễn Thủ Thành
Nguyễn Thị Bình Dương

- Nguyễn Văn Phú sinh năm 1939 tại Thanh Hóa.

- Công chức ngành giao thông hưu trí ở tỉnh Binh Dương.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Văn Phú?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français