Nguyễn Hữu Tấn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu
Cao Thị Tú Oanh   –   Nguyễn Hữu Tuân

[edit]

Nguyễn Hữu Tấn


1945 –
Cựu SV-ĐHDK-Cử nhân Hóa học
( Saigon - Việt Nam )

Nguyễn Thị Minh Tâm

Đặng Thị Minh Thu

Nguyễn Thiên Hà
Nguyễn Ngọc Diệp

Theo học trường trung hoc Chu Văn An Sàigòn, Đỗ tú tài năm 1966 vào Đại học Khoa học Sàigòn.

Năm 1967 trúng tuyển Đại học Dược khoa. Đỗ cử nhân Hóa Học năm 1972.

Dạy học ở trường trung học Tự Cường, Hưng Đạo, Quốc Anh năm 1973.

Năm 1976 chuyển sang dạy tại trường Bùi Thị Xuân - Quận 1 cho đến 2015.

Lập gia đình năm 1979 ở Sàigòn, có 2 con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Hữu Tấn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français