Cao Xuân Thiệu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

[edit]

Cao Xuân Thiệu


1913 – 1995
Công Chức - Diplomat
( Saigòn - California (US) )

Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Tôn Nữ Thị Yên

Cao Xuân Triêu
Cao Xuân Đán
Cao Xuân Chinh
Cao Xuân Lễ
Cao Thị Kim Ti
Cao Thị Tố Lan
Cao Xuân Thăng

Trưởng Nam của cụ Cao Xuân Tảo và Tôn Nữ Thị Nhu. Đích tôn của cố Cao Xuân Dục. Sinh năm 1913 tại Huế.

Đỗ Tú Tài năm 1934, làm quan tại Khánh Hòa, Thanh Hóa cho đến năm 1945 thì về Huế. Dạy học tại trường Nguyễn Xuân Ôn và Phan Bội Châu đến năm 1952.

Di tản vào Saigòn năm 1955, nhận chức Giám Đốc Nha Bảo An năm 1955, Đổng Lý Văn Phòng Tòa Đại Biểu 1956, Phụ Tá hành chánh vùng II chiến thuật 1964, Thanh Tra 1965. Thành viên của Giám Sát Viện đến khi về hưu năm 1972.

Cùng gia đình qua Mỹ tị nạn năm 1984.

Mất ngày 26 tháng 6 năm 1995 tại California, USA

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Thiệu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français