Phan Huy Quát - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Thị Bích   –   Đặng Văn Thụy
Đặng Văn Hướng   –   Hoàng Thị Hiến

Phan Huy Quát


1908 – 1979
Bác Sĩ, Thủ Tướng
( Việt Nam )

Đặng Thị Lý


Phan Mạnh Giao
Phan Huy Kiểm
Phan Huy Bách
Phan Mỹ Chương
Phan Huy Anh
Phan Thị Lâm Hương

Bác sĩ Phan Huy Quát (1908 - 1979) quê quán Hà Tĩnh, là thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 16 tháng 2 năm 1965 đến ngày 5 tháng 6 năm 1965, đồng thời là thành viên Đại Việt Quốc dân Đảng và Tổng trưởng Quốc phòng Quốc gia Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị giam và mất trong nhà lao Chí Hòa ngày 27 tháng 4 năm 1979.

[edit]

?Bạn có thông tin về Phan Huy Quát?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français