Đặng Văn Hướng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Thị Bích   –   Đặng Văn Thụy

Đặng Thị Khánh
Đặng Thị Khai
Đặng Văn Oánh

[edit]

Đặng Văn Hướng

1887 – 1954
Giáo phụ Diễn Châu
( Việt Nam )

Đặng Văn Cửu
Đặng Văn Dư
Đặng Văn Cẩn
Đặng Văn Tồn
Đặng Văn Mỗn
Đặng Thị Miễn
Đặng Văn Hồ

Hoàng Thị Hiến

Đặng Văn Việt
Đặng Thị Tâm
Đặng Văn Ký
Đặng Thị Lý

Thi đỗ cử nhân khoa Bính Ngọ (1906),

Phó bảng khoa Kỷ Mùi (1919).

Giữ chức Giáo phụ Diễn Châu, Tham tri Bộ Hình triều đình nhà Nguyễn, Tổng đốc Nghệ An thuộc chính phủ Trần Trọng Kim.

Sau năm 1945, từng là Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh trong Chính phủ Hồ Chí Minh.

Đầu năm 1954, gia đình ông trở thành nạn nhân của cuộc đấu tố tàn khốc.

Ông bị đấu tố đến chết tại quê nhà, gia đình ông ly tán khắp nơi.

Hầu hết người thân trong gia đình ông hoặc đã chết hoặc đã ly tán ra nước ngoài. Ông có 8 người con: 3 trai, 5 gái. Trong đó có:

Đặng Văn Việt - Trung tá, anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đặng Thị Tâm - Giáo sư Tiến sĩ, ngành Tâm lý trẻ em tại Illinois (Hoa Kỳ)

Đặng Văn Ký - Giáo sư ở Polytechnique (Pháp)

[edit]

?Bạn có thông tin về Đặng Văn Hướng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français