Đặng Văn Thụy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Đặng Văn Thụy

1858 – 1936
Tế tửu
( Việt Nam )

Cao Thị Bích


Đặng Thị Khánh
Đặng Thị Khai
Đặng Văn Oánh
Đặng Văn Hướng
Đặng Văn Cửu
Đặng Văn Dư
Đặng Văn Cẩn
Đặng Văn Tồn
Đặng Văn Mỗn
Đặng Thị Miễn
Đặng Văn Hồ

Đặng Văn Thụy (1858–1936), tên lúc nhỏ là Đặng Văn Tuỵ, tự Mã Phong, hiệu Mộng Long, tên thường gọi trong dân gian là cụ Hoàng Nho Lâm.

Cụ Đặng văn Thụy đậu đầu xứ năm 13 tuổi, Tú tài năm 16 tuổi, Cử nhân năm 25 tuổi 1882, Hoàng Giáp năm 47 tuổi ( khoa Giáp thìn 1904). Sơ bổ Giao thọ, sau giữ chức Tu nghiệp rồi Tế tửu Quốc tử giám. Tính tình trung trực, bình dân, thông minh xuất chúng. Khi còn đi học được gọi là Thần đồng và khi lớn tuổi được coi như Thần sống.

Cha ông là Tú tài Đặng văn Bính. Mẹ là bà Cao thị Bột. Quán xã Nho Lâm, Cao-Xá, Diễn Châu, Nghệ An.

Lúc nhỏ, ông theo học với cha, sau đó học với cụ Án Cao Trọng Sinh trong làng, đỗ Đầu Xứ năm 13 tuổi rồi đỗ Tú tài khi 16 tuổi. Khoa thi Hương Mậu Dần (1878) ông cùng cha đi thi. Kỳ thi đó ông trượt, cha ông đỗ Tú tài còn ông Cao Xuân Dục đỗ Cử nhân. Ông Dục nhanh chóng bước vào con đường công danh. Ông Dục cảm mến tài Đặng Văn Thụy, nên giúp ông ăn học và gả con gái là bà Cao Thị Bích cho.

Đặng Văn Thuỵ còn theo học với Thám hoa Nguyễn Đức Đạt (một danh sĩ nổi tiếng ở Nam Đàn, Nghệ An).

Khoa thi Hương Nhâm Ngọ (1882), Đặng Văn Thuỵ đỗ Cử nhân, được bổ làm Huấn đạo huyện Nông Cống (Thanh Hóa) rồi Giáo thụ phủ Diễn Châu. Khoa thi Giáp Thìn (1904), ông đỗ Đình nguyên Hoàng giáp, cùng khoa thi với Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Ông được cử về triều dự chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, sung Tư thư cục cùng Đoàn Triển, Khiếu Năng Tỉnh. Năm 1908, ông thăng lên chức Tế tửu. Năm 1914, ông xin cáo quan về quê. Tổng cộng ông đã làm quan 31 năm (1883-1914), chức cao nhất là Tế tửu Quốc Tử Giám.

Hoàng Giáp Đặng Văn Thuỵ mất vào năm 1936, hưởng thọ 79 tuổi.

Tổng cộng ông Đặng Văn Thụy viết 11 đầu sách, trong đó 4 cuốn là về giáo dục học. Một số cuốn là;

* Nho lão cuồng ngâm

* Mộng Long tuyết mộng sử

* Mã sơn văn thảo

* Quốc Tử Giám hương ca

* Khuyến nông ca

* Nữ học diễn ca

* Bát phản ca

* Gia huấn ca

Ngoài ra còn rất nhiều câu đối, đại tự, bài thơ mà ông viết tặng mọi người. Nhiều câu đối, hoành phi được nhân dân xin và khắc gỗ, treo trong nhà, đình đền, miếu mạo. Ông còn nghiên cứu cả địa lí học và chiêm tinh học. Ttong thời kỳ ở Tư thư cục, ông đã dịch một số sách tiếng Trung Quốc ra chữ Nôm, chủ yếu là loại Tân thư.

Xem thêm:

Trang web nhà họ Đặng

[edit]

?Bạn có thông tin về Đặng Văn Thụy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français