Cao Thị Xuân Tích - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Cao Xuân Đài
Cao Thị Kính
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Thể
Cao Xuân Tuệ

[edit]

Cao Thị Xuân Tích

1914 – 1947

( Việt Nam )

Trần Văn Thi

Trần Quốc Thụy

- Con thứ 20 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Di.

- Sinh năm Giáp dần 1914 tại làng Thịnh Mỹ.

- Lập gia đình năm 1944 tại Hà nội với cụ Trần văn Thi, có 1 người con.

- Cụ mất năm Đinh hợi 1947 tại làng Thịnh Mỹ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Xuân Tích?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français