Cao Xuân Tuệ - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Cao Xuân Đài
Cao Thị Kính
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Thể

[edit]

Cao Xuân Tuệ


1913 –
Dược sĩ
( Pháp )

Cao Thị Xuân Tích

Romani Dominique

Cao Thị Phương Anh Mireille
Cao Xuân Lợi Charles
Cao Xuân Phi Philippe
Cao Xuân Kim Richard
Cao Xuân Mại Henri
Cao Xuân Đức Georges

Con thứ 19 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Di.

Sinh ngày 10-12 năm Nhâm tý (16-01-1913) tại Huế.

Học trường Quốc học Vinh và Albert Sarraut Hà Nội. Đỗ Tú tài năm 1933. Học Đại học Dược khoa Hà Nội .

Đỗ Dược sĩ năm 1939. Giữ chức Dược sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 1940.

Mở phòng thuốc tư từ năm 1944. Sang Pháp năm 1947. Hồi hương năm 1952.

Ngày 14-11 năm Nhâm thìn (30-12-1952), tại Saigon lấy bà Dominique Romani (con cụ Francisco Romani và bà Caroline Zanoni) người Ý.

Trở lại Pháp năm 1955. Làm việc tại một viện bào chế tư.

Cụ có 6 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

Cao Thị Ngân
(1901 - 1981)

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Jan-2019:
Cao Thị Yên
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français