Phan Thị Xuân Thảo - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi
Cao Thị Xuân Ánh   –   Phan Chí Cao Sơn

[edit]

Phan Thị Xuân Thảo

1976 –
Bác sĩ tâm lý
( Hà Nội )

Phan Chí Cao Dương

Marcelo Fernanadez

Matéo Fernandez
Thomas Fernandez

Tốt nghiệp tại Paris. Làm việc cho các tổ chức từ thiện, giúp đồng bào mắc bệnh AIDS ở Việt Nam từ 2004.

Cô Xuân Thảo đã làm việc 2 năm ở Cambốt, 4 năm ở Miễn Điện, 2 năm ở Mexico.

Hiện nay cô sống bên Pháp Paris và trách nhiệm vùng Tây Châu Phi trong chương trình chống nạn đói của Hội từ thiện Action Contre la Faim.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français