Cao Xuân An - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Hoàng Thị Tỵ

Cao Xuân Vệ

[edit]

Cao Xuân An


1930 – 2010
Bác Sĩ
( San Diego CA USA )

Cao Thị Xuân Hảo
Cao Thị Xuân Tâm
Cao Xuân Lộc

Lang Anh Đào

Cao Xuân Phúc

Sinh năm 1930 tại Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Học sinh trường Albert Sarault, Hà nội, Việt Nam.

Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Université de Paris, Pháp Quốc (1958)

Về Việt Nam hành nghề Bác Sĩ Y Khoa tại Saigon từ năm 1958.

Từ năm 1959 đến năm 1975, ông giữ các chức vụ:

Trưởng phòng nghiên cứu, Viện Pasteur Saigon, Việt Nam

Trưởng Khu Giải Phẩu Bịnh Lý, Tổng Y Viện Cộng Hòa, Việt Nam

Trưởng Khu Xét Nghiệm, Viện Ung Thư Quốc Gia, Saigon, Việt Nam

Trưởng Khu Giải Phẩu Tổng Quát, Tổng Y Viện Cộng Hòa, Việt Nam

Trưởng Khu Giải Phẩu Bịnh Lý, Đại Học Y Khoa Huế, Việt Nam

Trưởng Khu Giải Phẩu Bịnh Lý, Đại Học Y Khoa Minh Đức, Việt Nam

Đổng Lý Văn Phòng Bộ Xã Hội Việt Nam Cộng Hòa

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Công Tác Xã Hội Saigon, Việt Nam.

Sau năm 1975 Bác sĩ An bị đi tù cải tạo đến năm 1978.

Sau đó về làm Bác sĩ điều trị bịnh viện Triều Châu, Saigon.

Năm 1979 cùng gia đình vượt biên sang traị tỵ nạn ở Thái Lan rồi định cư tại San Diego, California, Hoa Kỳ.

Trong hai năm 1980 - 1982 ông theo thực tập y khoa tại Univerity of San Diego.

Từ năm 1982 đến năm 2005 ông mở phòng mạch tư tại San Diego.

Bác sĩ cao Xuân An qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2010 tại San Diego, California.

An táng tại nghĩa trang Greenwood Memorial Park, San Diego.

Xem bài về Bác sĩ An do một bệnh nhân ở Việt Nam viết

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Jan-2019:
Cao Thị Yên
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français