Cao Xuân Cẩm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Cao Xuân Đài
Cao Thị Kính

[edit]

Cao Xuân Cẩm


1906 – 1981
Bác sĩ
( Việt Nam - Pháp )

Cao Xuân Thể
Cao Xuân Tuệ
Cao Thị Xuân Tích

Hoàng Thị Tỵ

Cao Xuân Vệ
Cao Xuân An
Cao Thị Xuân Hảo
Cao Thị Xuân Tâm
Cao Xuân Lộc
Đỗ Thị Mùi

Cao Thị Xuân Ánh

Con thứ 17 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Di.

Ông Cao Xuân Cẩm sinh ngày 19-06 năm Bính ngọ (08-08-1906) tại Huế, quê làng Thịnh Mỹ, tỉnh Nghệ An. Mất tại Pháp năm 1981.

Ông học tại trường Tiểu học Vinh,trường Quốc Học Huế, và Albert Sarraut Hà Nội. Đỗ Tú tài năm 1925.Học ngành Y khoa Đại học Y khoa Hà Nội. Du học Pháp năm 1931. Trình luận án Tiến sỹ tại Paris năm 1933. Về Việt Nam làm Y sĩ bệnh viện Huế (1933),Y sỹ trưởng bệnh viện Đồng Hới (1935). Từ năm 1938-1949 làm bác sĩ tư tại Hà nội.

Tháng 3 năm 1945,được Hoàng đế Bảo Đại mời vào Huế để tham gia Nội các Chính phủ Trần Trọng Kim, sau nhiều lần hội kiến ông đã từ khước vì bất đồng chủ trương...

Ông vào Saigon năm 1950, làm Quản đốc Dưỡng đường Saint Pierre đường Nguyễn văn Tráng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Bác sỹ Việt Nam (1955). Giúp Chính phủ với chức vụ Đổng lý Văn phòng Bộ Y tế (1956-1960). Đại diện Chính phủ đi dự nhiều hội nghị Y tế quốc tế tại Geneve và New York.

Làm Bác sĩ tư từ năm 1960. Sau năm 1975, sang Pháp.

Ông từng tham gia hoạt động với tư cách là thành viên của Ủy ban giao tiếp trí thức Pháp Việt.

Ông là tác giả nhiều công trình nghiên cứu y học, hầu hết đều viết bằng tiếng Pháp.

Ðã xuất bản: Nói chuyện về khoa dưỡng nhi (Eutrèsbien sur la puériculture); và một số tác phẩm về y khoa hiện đại.

Ông lập gia đình ngày 25-02 năm Ất sửu (19-03-1925) tại làng Đông thái, phủ Đức thọ, tỉnh Hà tĩnh. Vợ là bà Hoàng thị Tỵ, có 5 người con.

Lập thứ thất năm 1947 với bà Đỗ thị Mùi, có 1 người con.

Các con ông là Cao Xuân An, Cao thị Xuân Ánh và cháu nội là Cao Xuân Đán cũng là Bác sĩ Y khoa.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Cẩm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français