Lê Văn Minh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Lê Văn Minh


1901 – 1984
Nghị viên

Cao Thị Nhụy


Lê Thị Kim Sơn

Sinh ngày 07-10-1901 tức ngày 25-08 năm Tân sửu.

Con cụ Lê văn Thược, tự Nam Sinh, và bà Lê thị Tâm, quán Hải phòng,

Đại doanh nghiệp, nghị viên Hội đồng thành phố.

Cụ Lê văn Minh khai thác mỏ thép ở Yên cư, Nghệ An.

Vào Saigon năm 1952. Sau 1975, cụ cùng gia đình sang định cư tại Úc.

Mất tại Melbourne năm 1984.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français