Cao Thị Nhụy - caoxuan.com -
Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
22-Apr-2018:
Cao Thị Hòa
17-Apr-2018:
Từ Bộ Cam
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm
24-Feb-2018:
Cao Thị Đóa
07-Feb-2018:
Tạ Đình An
Tạ Kim Phương
26-Jan-2018:
Tạ Đình Hòe
13-Jan-2018:
27-Dec-2017:
Cao Xuân Linh
Cao Xuân Dương
24-Dec-2017:
Cao Thị Hóa
15-Dec-2017:
Cao Xuân Đỗ
Cao Huy Hiển
Cao Thị Thu
Cao Thị Tâm
12-Dec-2017:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Thị Chín
Cao Xuân Đỗ
Cao Xuân Do
Cao Huy Bảy
Cao Huy Hiển
Cao Thị Thu
Cao Thị Tâm
Cao Thị Sửu
Cao Huy Chung
Cao Huy Phương
Cao Xuân Hạnh
Cao Thị Thanh Hải
Cao Thị Lan
Cao Thị Huệ
Trần Thị Cúc
Cao Xuân Hoạt
Cao Thị Xuân Phương
Cao Xuân Khôi
10-Dec-2017:
Trương Thị Liễu
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
caoxuan.com Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa

[edit]

Cao Thị Nhụy


1910 – 2004

( Australia )

Nguyễn Công Huân
Tôn Thất Viễn Đệ

Nguyễn Phước Ái Diệm
Lê Văn Minh

Lê Thị Kim Sơn

Con thứ 17 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

Sinh ngày 24-10 năm Kỷ dậu (06-12-1909) tại Thừa thiên Huế.

Năm Canh ngọ 1930, lập gia thất với Cụ Nguyễn Công Huân . Ông Huân mất năm 1931.

Lấy chồng là ông Tôn thất Viễn Đệ năm 1935. Sinh được con trai là Tôn thất Ái Diệm. Bà Nhụy sau đó ly dị chồng.

Làm kế thất của ông Lê văn Minh ngày 24-10 năm Bính tuất (17-11-1946) tại Nghệ an. Sinh con gái là Lê thị Kim Sơn 1947.

Mất năm 2004 tại Melbourne, Úc.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français