Cao Thị Nhụy - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa

[edit]

Cao Thị Nhụy


1910 – 2004

( Australia )

Nguyễn Công Huân
Tôn Thất Viễn Đệ

Nguyễn Phước Ái Diệm
Lê Văn Minh

Lê Thị Kim Sơn

Con thứ 17 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

Sinh ngày 24-10 năm Kỷ dậu (06-12-1909) tại Thừa thiên Huế.

Năm Canh ngọ 1930, lập gia thất với Cụ Nguyễn Công Huân . Ông Huân mất năm 1931.

Lấy chồng là ông Tôn thất Viễn Đệ năm 1935. Sinh được con trai là Tôn thất Ái Diệm. Bà Nhụy sau đó ly dị chồng.

Làm kế thất của ông Lê văn Minh ngày 24-10 năm Bính tuất (17-11-1946) tại Nghệ an. Sinh con gái là Lê thị Kim Sơn 1947.

Mất năm 2004 tại Melbourne, Úc.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français