Cao Thị Đóa - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ

[edit]

Cao Thị Đóa

1908 – 1975

( Việt Nam )

Cao Thị Nhụy

Nguyễn Hữu Phúc
Thái Cửu

Con thứ 16 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

Sinh năm Mậu thân (1908) tại Thừa thiên, Huế.

Mất năm 1975 tại Văn Lâm.

Kế thất của ông Tri phủ Nguyễn Hữu Phúc. Sau đó ly dị.

Tái hôn với ông Giáo sư Thái Cửu, quán làng Văn Lâm, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

Cao Xuân Tiến
(1974 - 2020)
Bác sỹ

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français