Cao Thị Đóa - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ

[edit]

Cao Thị Đóa

1908 – 1975

( Việt Nam )

Cao Thị Nhụy

Nguyễn Hữu Phúc
Thái Cửu

Con thứ 16 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

Sinh năm Mậu thân (1908) tại Thừa thiên, Huế.

Mất năm 1975 tại Văn Lâm.

Kế thất của ông Tri phủ Nguyễn Hữu Phúc. Sau đó ly dị.

Tái hôn với ông Giáo sư Thái Cửu, quán làng Văn Lâm, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Đóa?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français