Cao Xuân Phương Chi - caoxuan.com - 
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh
Cao Xuân Hạnh   –   Trịnh Kim Vân

[edit]

Cao Xuân Phương Chi


1988 –
Sinh viên tin học
( Hà Nội )

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2007 vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 2009 học lập trình tin học Quốc tế Aptech-Computer-Education. Hiện nay đang học tại Đại học Công nghệ Kinh tế Le Mans (Université du Maine), Pháp.

Năm 2012 về nước , hiện đang làm phiên dịch và thư ký chuyên môn tại bệnh viện hữu nghị Việt Pháp Hà Nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français