Trần Mộng Long - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Hà Thị Thanh Hải

Trần Mộng Long

1923 – 2007
Luật sư
( Việt Nam )

Cao Thị Băng Thanh


Trần Thị Mỹ Linh
Trần Mộng Lập
Trần Thị Minh Lý
Trần Mộng Lạc

Con ông Trần Mộng Lân và bà Dương Thị Võ, quê quán Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hải Hưng.

Thẩm phán tòa án huyện, tỉnh Nghệ An. Phó phòng tòa án Tối cao. Phó hiệu trưởng Đại học Pháp lý Hà Nội. Hiệu trưởng Đại học pháp lý Saigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français