Cao Xuân Thọ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm

[edit]

Cao Xuân Thọ


1899 – 1952
Tri phủ
( Việt Nam )

Cao Thị Đóa
Cao Thị Nhụy

Từ Thị Sát
Hà Thị Thanh Hải

Cao Thị Tịnh Nguyên
Cao Thị Băng Thanh
Cao Xuân Đông Vinh
Cao Thị Túy Hà
Cao Xuân Châu Phố
Cao Xuân Tiêu
Lê Thị Chanh

Cao Xuân Bảng
Cao Thị Bạch Yến
Cao Thị Hồng Sâm
Cao Thị Tuyết Nhung
Cao Xuân Hạnh
Cao Xuân Tùng

Sinh năm Kỷ Hợi (1899) tại Huế. Mất năm Nhâm Thìn (1952) tại Thịnh Mỹ Nghệ An.

Đỗ Cử nhân năm Mậu Ngọ (1918).

Bát phẩm Thanh Hóa (1931)

Tri huyện Thạch Thành (1934), Vĩnh Lộc (1937), Nga Sơn (1938) tỉnh Thanh Hóa.

Tri phủ Thăng Bình (1941), Duy Xuyên (1941) tỉnh Quảng Nam.

Tri phủ Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị (1943 - 1945).

Tùng Tứ phẩm về làng Thịnh Mỹ.

Ông còn là nghệ sĩ đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt nổi tiếng.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Thọ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français