Trương Như Đính - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Trương Như Đính

1892 – 1970
Thượng thư bộ Kinh Tế
( Việt Nam )

Cao Thị Diệm


Trương Thị Bính Cầu
Trương Như Tiên
Trương Thị Cẩm Nhung
Trương Thị Hoàng Cầm
Trương Thị Ngọc Liễn
Trương Thị Thạch Lộc
Trương Như Quân

- Cụ sinh ngày 15-08 năm Nhâm thìn (1892), mất ngày 09-04 năm Canh tuất (13-05-1970) tại thành nội Huế. Là con cụ Trương Như Cương Văn minh điện Đại học sỹ và bà Đinh thị Duyên. Quán làng Hiền lương, huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên.

- Đỗ Cử nhân năm Kỷ dậu (1909) tại trường Thừa thiên. Du học Pháp quốc từ tháng 2 năm 1911 với cụ Cao xuân Xang, về nước tháng 4 năm 1914.Sơ bổ Thừa phái phủ Phụ chánh(06-1914).Hàn lâm viện Biên tu. Lần lượt giữ các chức vụ Hành tẩu bộ Học. Tri phủ Ninh-Hòa. Tuần vũ Phú yên. Thượng thư bộ Kinh tế. Cơ mật viện Đại thần Hiệp tá Đại học sỹ.

- Năm 1944, xin từ chức cùng toàn thể nội các để chính phủ Trần Trọng Kim lên thay thế.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français