Trương Như Đính - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Trương Như Đính

1892 – 1970
Thượng thư bộ Kinh Tế
( Việt Nam )

Cao Thị Diệm


Trương Thị Bính Cầu
Trương Như Tiên
Trương Thị Cẩm Nhung
Trương Thị Hoàng Cầm
Trương Thị Ngọc Liễn
Trương Thị Thạch Lộc
Trương Như Quân

- Cụ sinh ngày 15-08 năm Nhâm thìn (1892), mất ngày 09-04 năm Canh tuất (13-05-1970) tại thành nội Huế. Là con cụ Trương Như Cương Văn minh điện Đại học sỹ và bà Đinh thị Duyên. Quán làng Hiền lương, huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên.

- Đỗ Cử nhân năm Kỷ dậu (1909) tại trường Thừa thiên. Du học Pháp quốc từ tháng 2 năm 1911 với cụ Cao xuân Xang, về nước tháng 4 năm 1914.Sơ bổ Thừa phái phủ Phụ chánh(06-1914).Hàn lâm viện Biên tu. Lần lượt giữ các chức vụ Hành tẩu bộ Học. Tri phủ Ninh-Hòa. Tuần vũ Phú yên. Thượng thư bộ Kinh tế. Cơ mật viện Đại thần Hiệp tá Đại học sỹ.

- Năm 1944, xin từ chức cùng toàn thể nội các để chính phủ Trần Trọng Kim lên thay thế.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

Nguyễn Thị Thoại Ngọc
(1947 - )
Giáo Viên

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Jan-2019:
Cao Thị Yên
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français