Cao Thị Diệm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

[edit]

Cao Thị Diệm

1895 – 1977

( Việt Nam )

Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa
Cao Thị Nhụy

Trương Như Đính

Trương Thị Bính Cầu
Trương Như Tiên
Trương Thị Cẩm Nhung
Trương Thị Hoàng Cầm
Trương Thị Ngọc Liễn
Trương Thị Thạch Lộc
Trương Như Quân

Con thứ 10 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Kính.

Sinh năm Ất Mùi tại làng Thịnh Mỹ.

Lấy chồng là cụ Trương như Đính năm Giáp Thân tại Nghệ An, có 7 người con.

Cụ Diệm vào Saigon ở từ năm 1952.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Diệm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français