Lê Thị Tính - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Thủy Tổ Họ Cao

Lê Thị Tính

– 1948

Cao Xuân Dục


Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa
Cao Thị Nhụy

Thứ thất của ông Cao Xuân Dục.

Quán làng Mạc kính Nhân, huyện Thanh Trì, Hà Đông.

[edit]

?Bạn có thông tin về Lê Thị Tính?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français