Nguyễn Hữu Cung - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Nguyễn Hữu Cung


1899 – 1993
Chưởng lý
( Canada )

Cao Thị Ngân


Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Vượng
Nguyễn Kim Liên

- Sinh ngày 12-10 năm Kỷ Hợi 1899.

- Con quan Tuần vũ Nguyễn hữu Đắc và bà Nguyễn thị Hai, quán làng Mọc chính Kinh,huyện Thanh trì,tỉnh Hà đông.

- Đỗ Tú tài tại Lycee d'Alger năm 1921. Đỗ Cử nhân tại Faculte de Paris năm 1925.

- Về Việt nam năm 1927. Sơ bổ Tri huyện Tư-Pháp năm 1928, thăng chức Tuần vũ.Rời Bắc Việt năm 1954.

- Phó Chưởng lý, Chánh Nhất Tòa Thượng thẩm Huế. Cố vấn Tòa Phá án. Về hưu năm 1968. Tị nạn sang Canada năm 1975.

- Mất năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Võ Văn Diên
(1913 - 1984)

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français