Cao Thị Ngân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Cao Thị Trâm
Cao Thị Soa

[edit]

Cao Thị Ngân


1901 – 1981

( Canada )

Nguyễn Hữu Cung

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Vượng
Nguyễn Kim Liên

- Con thứ 10 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Nhữ.

- Sinh ngày 03-12 năm Canh tý (1901)tại làng Thịnh mỹ.

- Lấy chồng ngày 16-11 năm Giáp Dần (01-01-1915),chồng là ông Nguyễn Hữu Cung,có 4 người con.

- Mất năm Tân Dậu (1981) tại Saint Laurent Canada.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Ngân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français