Võ Văn Chấp - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Võ Văn Chấp

1868 – 1932
Tri huyện
( Việt Nam )

Cao Thị Soa


Võ Văn Diễn
Võ Văn Khoa
Võ Văn Tân
Võ Thị Mỹ
Võ Văn Diên
Võ Thị Lệ
Võ Văn Đán
Võ Thị Lệ Uyển
Võ Văn Hiến

Sinh năm Mậu Thìn 1868 tại làng Trịnh Nguyên

Mất ngày 23 tháng 12 năm Tân Mùi (30-01-1932) tại làng Trịnh nguyên.

Con cụ Võ văn Chúc, đỗ 3 lần Tú Tài, và bà Phan thị Tích, quán làng Trinh Nguyên, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ đỗ Cử nhân năm Đinh Dậu (1897), làm quan giữ những chức vụ

Hậu bổ, Tri huyện, Tri phủ, Thừa chỉ Nội các. Hàn lâm viện Thị Độc.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|
Cao Xuân Lễ
(1953 - 1954)

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français