Cao Thị Soa - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Cao Thị Trâm

[edit]

Cao Thị Soa


1888 – 1978

( Việt Nam )

Cao Thị Ngân

Võ Văn Chấp

Võ Văn Diễn
Võ Văn Khoa
Võ Văn Tân
Võ Thị Mỹ
Võ Văn Diên
Võ Thị Lệ
Võ Văn Đán
Võ Thị Lệ Uyển
Võ Văn Hiến

Con thứ 8 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Nhữ.

Sinh năm Mậu Tý 1888 tại Hà Nội, mất ngày 24-01 năm Mậu Ngọ (13-03-1978) tại Sài Gòn.

Lấy chồng năm Bính Ngọ 1906, tại Hà nội, phố Phúc Kiến.

Chồng là cụ Võ văn Chấp, sinh năm Mậu Thìn 1868, mất năm Tân Mùi 1932.

Có 9 người con.

Cụ rời làng Thịnh Mỹ vào Sài Gòn năm 1954.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Soa?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français