Lê Thị Nghĩa - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Trâm   –   Lê Xuân Mai

Lê Xuân Lựu
Lê Xuân Kiêm
Lê Thị Huế
Lê Thị Thạch
Lê Thị Hà
Lê Xuân Tương
Lê Xuân Đức
Lê Xuân Bảng

[edit]

Lê Thị Nghĩa

Văn Đức Thành

Văn Thị Nhân
Văn Đức Tuân
Văn Thị Diệu Hồng

Bà Lê Thị Nghĩa, là con thứ hai trong gia đình, có chồng là ông Văn Đức Trành, người cùng làng Quỳnh Đôi. Ông Trành là kỹ sư công chánh, làm việc tại Lào vào những năm 30 thế kỷ 20.

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bà Lê Thị Nghĩa bị bệnh và mất tại Lào, an táng tại nghĩa trang hoàng gia Luông Pra Păng.

Gia đình ông Văn Đức Trành và bà Lê Thị Nghĩa, có 3 người con là

- Văn Thị Nhân

- Văn Đức Tuân

- Văn Thị Diệu Hồng

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français