Lê Xuân Mai - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Lê Xuân Mai

1874 – 1945
Tri phủ
( Việt Nam )

Cao Thị Trâm


Lê Xuân Lựu
Lê Xuân Kiêm
Lê Thị Huế
Lê Thị Thạch
Lê Thị Hà
Lê Xuân Tương
Lê Xuân Đức
Lê Xuân Bảng
Lê Thị Nghĩa

Con ông Lê Xuân và bà Hồ thị Quý, làng Quỳnh Đôi, xã Phú hậu, huyện Quỳnh Lưu,tỉnh Nghệ An.

Sn Giáp tuất 1874,mất ngày 25-12 năm Giáp thân (08-01-1945) tại làng Quỳnh đôi.

Năm Ất dậu 1885,ra Thanh hóa tỵ nạn vì binh tranh.

Đỗ Cử nhân năm 1897, Phó bảng năm 1910.

Thừa biện bộ Lại,đồng Tri huyện Mộ Đức, Tri phủ Tư Nghĩa, Thạch Hà, Đức Thọ. Quang lộc tự Khanh.

Theo học giả Nguyễn thiệu Lâu: "Hai áng văn của Lê xuân Mai chúc Mẹ lên thượng thọ 90 và khóc mẹ, tôi tin là quý phẩm và văn học sử sẽ ghi hai bài này hay hơn cả cuốn sách của Lâm ngữ Đường"

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français