Lê Thị Nhữ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Thủy Tổ Họ Cao

Lê Thị Nhữ

– 1927

Cao Xuân Dục


Cao Thị Trâm
Cao Thị Soa
Cao Thị Ngân

Thứ thất của ông Cao Xuân Dục.

Quán làng Me Thứ,xã Trung Thôn, huyện Cẩm Giàng,tỉnh Hải Dương.

Mất ngày 15-03 năm Đinh mão (16-04-1927)

Có con trai là Cụ Cao Xuân Đề

[edit]

?Bạn có thông tin về Lê Thị Nhữ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français