Lê Văn Lâm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Lê Văn Lâm

1923 – 2009
Giáo sư
( Việt Nam )

Cao Thị Xuân Hương


Lê Thị Diệu Hồng
Lê Văn Lăng
Lê Văn Lưu

Ông Lê Văn Lâm sinh năm 1923.

Cử Nhân Khoa Học và Toán Học, giảng dạy các môn Toán và Lý Hóa tại trường Chu Văn An (Saigon) đến khi về hưu năm 1978.

Mất năm 2009 tại Saigon

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français